Reality Invest, s.r.o.

Tel.: +420 220 951 280
Email: info@realityinvest.cz

 - 

Akce středního rozsahu

28.11.2011 4 BD Montána - Tuchoměřice, Praha-západ

Pro investora jsme zajišťovali vydání územního rozhodnutí a všech potřebných stavebních povolení na výstavbu 4 Bytových domů (39 bytů) včetně napojení na komunikaci a inženýrské sítě. Dále jsme zajiťovali ÚR pro propojení dvou TS ohledně příkonu NN.

více informací >> << zpět
28.11.2011 12 RD LA VALLÉE Tuchoměřice - Praha -západ

Pro výstavbu 12-ti luxusních domů jsme zajišťovali vydání územního rozhonutí a stavebního povolení na technickou vybavenost včetně přeložky nadzemního vedení VN. Dále vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na jednotlivé RD.

více informací >> << zpět
28.11.2011 18 RD CELTIC SITE Tuchoměřice, Praha-západ

Naše firma zde zajišťovala komlexní činnost od zprostřekování nákupu pozemků na územní rozhodnutí po vydání všech potřebných stavebních povolení, výstavbu inženýrských sítí a komunikace. Dále klaudaci stavby IS a vydání jenotlivých stavebních povolení na jenotlivé RD.

více informací >> << zpět
28.11.2011 13 RD Royal Views Tuchoměřice, Praha-západ

Dle návrhu Arch. Hruschky jsme zajišťovali spojené řízení na územní rozhodnutí a stavební povolení pro 13 RD včetně kolauace staveb.

více informací >> << zpět
29.11.2011 ČOV Tuchoměřice - intenzifikace na 6.000EO

Naše firma zajišťoavala vydání územního rozhodnutí a všech potřebných stavebních povolení na akci Rozšíření ČOV Tuchoměřice z 3.000 na 6.000 EO. Dále jsme zajišťovali IG+HG průzkum, proces EIA, DIO atd.

více informací >> << zpět

O nás | Služby | Prodej | Pronájem | Reference | Kontakty

Copyright © 2011 Reality invest, s r.o. Všechna práva vyhrazena. | Powered by Picabo WebAdmin 2010.